• XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN QUẬN

  • Địa chỉ : TP.HCM
  • Quy mô : CÔNG TRÌNH CẤP II
  • Thời gian : 2013-2014
  • Thông tin dự án

Trụ sở Công An Quận.

Dự án khác